Polityka prywatności

WPROWADZENIE:

GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej: „GRENKE” lub „my”) oświadcza, iż przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia i poszanowania prywatności oraz bezpieczeństwa danych użytkowników, korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem „leasingnowoczesny.pl”.

Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność. Wszystkie dane użytkownika są zbierane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające serwis leasingnowoczesny.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w tym miejscu.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności oraz ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail: ochronadanych@grenke.pl.

ZBIERANIE ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że serwis internetowy leasingnowoczesny.pl zawiera formularz kontaktowy, w którym użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP oraz województwo.

Podanie przez użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

Przekazane nam dane osobowe wykorzystywane będą zgodnie z celem ich przekazania, określonym w chwili ich przekazania. Dane wykorzystywane będą przede wszystkim do kontaktu ze strony naszego doradcy w celach przedstawienia naszej oferty oraz przekazywania zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną (przesyłką pocztową/kurierem) aktualnych informacji handlowych/marketingowych/reklamowych dotyczących profilu naszej działalności i świadczonych przez nas usług.

Użytkownik może dokonać modyfikacji/zmian/usunięcia danych osobowych poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowną prośbę na adres: ochronadanych@grenke.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia oraz zweryfikowaniu użytkownika dane osobowe zostaną zaktualizowane bądź usunięte.

Nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych.

Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązującej u nas Procedury Bezpieczeństwa Informacji, w szczególności do zachowania poufności danych osobowych. Gromadzimy dane jedynie w celach, na które użytkownik wyraził zgodę, w zakresie zgodnym z ich przeznaczeniem.

Wszystkie dane przechowywane na naszych serwerach są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich za pomocą wielorakich mechanizmów bezpieczeństwa. Nasi pracownicy oraz dostawcy usług informatycznych regularnie testują skuteczność tychże mechanizmów bezpieczeństwa.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000175740, NIP 7822275815, Regon 634495137, kapitał zakładowy ( dalej GRENKE, Administrator).

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującym prawem,  na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz  w  Informacji o danych osobowych (Użytkownik).  Administrator informuje, że wyrażone przez Użytkowników zgody na przetwarzanie danych osobowych, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  [dalej: RODO].

Administrator gromadzi i przetwarza wyłącznie dane Użytkowników dobrowolnie przez nich udostępnione  w formularzach.

 1. Dane Użytkownika stron internetowych

W momencie uzyskania dostępu do strony niżej wymienione dane  Użytkownika strony  są automatycznie zapisywane w pliku dziennika. Dane te są zapisywane wyłącznie do celów  systemowych i statystycznych. Dane te nie zostaną przekazane podmiotom trzecim, chyba że zaistnieje istnieje prawny obowiązek takiego udostępnienia. Używamy tych danych wyłącznie  do ulepszania  stron internetowych GRENKE i prezentowania treści odzwierciedlających zainteresowania Użytkownika. W ramach tego procesu żadne dane użytkowe nie są łączone z  danymi osobowymi Użytkownika. 

Zapisywane automatycznie dane Użytkownika:

 • Używane urządzenie końcowe
 • Nazwa otwieranego pliku
 • Data i godzina dostępu
 • Stref czasowa
 • Ilość przesłanych danych
 • Powiadomienie czy próba dostępu do pliku się powiodła
 • Typ przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Domena żądająca informacji
 • Adres IP użytkownika

2. Dane Użytkownika formularza kontaktowego

Użytkownik ma możliwość kontaktu z GRENKE za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

Dane Użytkownika gromadzone poprzez formularzu kontaktowym:

 • Adres e-mail
 • Nazwa Użytkownika
 • hasło

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych oraz uprawnieniach  jakie przysługują  Użytkownikowi  korzystającego z formularzy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez GRENKE znajdziesz w Informacji o danych osobowych ( Użytkownik).

Informacja o danych osobowych – UŻYTKOWNIK

Niniejsza Informacja o danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKELEASING Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych. Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.
W celu zapewnienia przejrzystości poniższego dokumentu dla określenia Pani/Pana jako osoby, która udostępnia dane, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.leaisngnowoczesny.pl  lub wysłanie e-maila w szczególności w poniższych celach: 
1) otrzymania odpowiedzi na zapytanie zgłoszone w formularzu;
2) prowadzenia komunikacji drogą telefoniczną lub elektroniczną;
3) otrzymania kalkulacji rat leasingowych oferowanych przez GRENKE;
4) zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu poleasingowego; 
5) komunikacji w przedmiocie potencjalnej współpracy; 
6) subskrypcji newsów; 
7) otrzymywania informacji handlowych; 
 i udziela zgód na przetwarzanie danych, zastosowano pojęcie: „Użytkownik”. 
Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: ochronadanych@grenke.pl


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych jest GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. sbpa. A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815 [dalej: GRENKE, Administrator]. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: ochronadanych@grenke.pl 
2. Administrator danych osobowych informuje, że wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę ich udzielającą, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  [dalej: RODO].
ZAKRES, CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

GRENKE pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
1. Formularz kontaktowy  Dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym:
1) w celu realizacji kontaktu, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody; 
2) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody; 
3) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
4) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
5) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;
2.  Formularz kontaktowy dotyczący subskrypcji newsów  Dane osobowe wskazane w formularzu dotyczącym subskrypcji newsów:
 1) w celu realizacji kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
2) w celach marketingowych na podstawie zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody; 
3) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
4) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie zgody (via: SMS, via: e-mail w tym newslettera), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
5) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;
3. Formularz kontaktowy dotyczący sprzedaży sprzętu poleasingowego  Dane osobowe wskazane w formularzu dotyczącym sprzedaży sprzętu poleasingowego: 
 1) w celu realizacji kontaktu i uzyskania odpowiedzi na pytanie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
2) w celu zawarcia umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas ofertowania i negocjacji warunków umowy;
3) w celu realizacji umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;
4) w celu prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego;
5) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
6) w celu przekazywania informacji handlowych drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
7) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
8) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;
4. Kalkulator rat leasingowych  adres e-mail:

 1) w  celu uzyskania propozycji kalkulacji rat leasingowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez użytkownika zgody;
2) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
3) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
4) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
5) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania;


6.  Wiadomości e-mail  a) Dane kontaktowe (adres email oraz inne dane kontaktowe podane w stopce maila):
b) Dane osobowe podane w treści wiadomości e-mail.
1) w celu realizacji kontaktu, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu;
2) w celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;
3) w celu prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego;
4) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie roku od ustania zgody lub od chwili ostatniego zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzani
w innych celach jeśli została wyrażona na to dodatkowa zgoda np.:
5) w celach marketingowych na podstawie dodatkowych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody; 
6) w celu marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich współpracujących z GRENKE – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
7) w celu marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody;
8) w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 
1. GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji określonego celu.  


UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. GRENKE informuje, że Użytkownikowi przysługuje:
1.1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail;
1.2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie; 
1.3. prawo do usunięcia danych, jeżeli: 
a) Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie,
b) Użytkownik wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);
c) dane osobowe Użytkownika nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
d) dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Użytkownik:
a)  kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość; 
b) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
d) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
1.5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego  o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
b) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
1.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: ochronadanych@grenke.pl. Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;
1.8. prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa. 
2. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

ODBIORCY DANYCH 
1. GRENKE może ponadto udostępniać dane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których GRENKE korzysta przy przetwarzaniu danych, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami GRENKE. 
2. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. 


PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 
1. GRENKE nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej. 
ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej www.leasingnowoczesny.pl

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

ROZUMIEM

DO CZEGO SŁUŻĄ PLIKI COOKIE (CIASTECZKA)?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych użytkowników.

W obecnych czasach wykorzystywanie plików cookies jest standardem stosowanym przez zdecydowaną większość witryn internetowych.

Warunkiem prawidłowego działania plików cookies jest ich uprzednia akceptacja oraz ich nie usuwanie przez okres korzystania z odpowiednich funkcjonalności strony internetowej naszego serwisu.

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES?

Wykorzystujemy pliki cookies m. in. w celu:

 • zapewnienia poprawnego funkcjonowania naszego serwisu oraz podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług,
 • mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w serwisie oraz dostosowania reklam do indywidualnych potrzeb użytkowników,
 • zbierania danych analitycznych i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
 • ustanowienia, utrzymania i zarządzania sesją użytkownika, a także zapamiętywania preferencji językowych i innych ustawień na stronie naszego serwisu,
 • odpowiedniego dopasowania treści redakcyjnych i reklamowych dla potrzeb użytkownika,

JAKIEGO RODZAJU PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY?

W ramach strony internetowej naszego serwisu stosowane są następujące pliki:

 • Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
 • Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu naszej strony internetowej naszego serwisu, co oznacza, że witryna może zapamiętać ustawienia Użytkownika kiedy odwiedza naszą stronę. Tego rodzaju plilki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika.
 • Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają między innymi określenie preferencji użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.

JAK WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIES?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie plików cookies.

Każdy użytkownik może zrezygnować z reklamowych plików cookies wchodząc na stronę Ustawień reklam Google lub Network Advertising Initiative (dla innych zewnętrznych dostawców reklam).

Dodatkowo każdy użytkownik może zablokować pliki cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że zmiana ustawień może być przyczyną błędnego wyświetlania serwisu lub może powodować utrudnienia korzystania z serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

Jeżeli po przeczytaniu niniejszej polityki cookies mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: marketing@grenke.pl.